EdZa

EdZa group

Rethinking your needs for skills and people

Our one mission is to find the competence and skill you need.

Flexibilitet och långsiktig kompetens

Ett nytt sätt att se på kompetensbehovet

Vi kopplar samman utvecklingsbara juniorkonsulter med marknadens främsta specialister. Ni får ett erbjudande där vi levererar på specifika projekt och behov i verksamheten. Samtidigt hjälper vi er genom våra modeller att bygga unik kompetens i ett högt tempo 

Bygger rätt teknisk kompetens för framtiden

Avlastning internt för att ta emot mindre erfarna.

Träffsäker kompetensförsörjning

EdZa

Snabb utväxling på juniorkonsulter

Kopplar projekt och kompetens för lönsam rekrytering

Vi löser era operativa utmaningar

Rätt kompetens långsiktigt

Team

Senior specialist i kombination med överrekryteringsbara juniorkonsulter.

Konsult

Överrekryteringsbara juniorkonsulter med tydlig onboarding och utvecklingsplan.

Specialister

Search av seniora specialister. Bygga kärnteam.

Program

Flera överrekryteringsbara juniorkonsulter som går in i arbete tillsammans med strukturerat program.

Projekt

Upprampning av flexibel personal vid större projekt eller tidsbestämda uppdrag.

Vår process

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning men ser också att det delvis har varit tämligen statiska affärsmodeller. Vi finns här för att utmana dessa, och i dialog med våra kunder hitta rätt lösning för era individuella behov. Vi utgår från era specifika behov och skräddarsyr en lösning baserat på vår grundmodell.

STEG 1

Tydlig uppgift

STEG 2

Tydlig plan

STEG 3

Teknisk coachning

STEG 4

Chefsstöd

Christian Zachrison

CEO & Co-founder
0707-400366

Robin Edlund

Co-founder
0736-258282

EdZa Group

Mer än 35 års erfarenhet av strategisk rekrytering

En flexibel partner till företag och organisationer vill säkerställa långsiktig kompetensförsörjning.
Tydlig behovsanalys
Tydlig behovsanalys kring vilka utmaningar ni har i er verksamhet sammanlänkat med en tydlig analys av den kompetens ni behöver framöver.
Nätverk
Genom vårt partnernätverk förser vi er med seniora specialister till teamet. Alla med djup kunskap och erfarenhet men också viljan att lära ut och coacha andra.
Hittar juniorkompetens
Vi letar juniorkonsulter med rätt förutsättningar, vilja och driv. Men som är påbyggbara med ny kompetens. 
Onboarding
Teamet formas. Baserat på vår process kring onboarding och individuella utvecklingsplaner skapar vi rätt förutsättningar för att snabbt komma igång.
Uppföljning
Vi följer löpande upp teamets utveckling baserat på teknisk leverans och den parallella kompetensmässiga utvecklingen på juniorkonsulterna.
Tydliga mål
Efter avslutat projekt besitter juniorkonsulterna en ny kompetens och en unik insikt i er verksamhet och är som sådan överrekryteringsbara direkt in i er organisation. Den seniora specialisten går vidare till nya utmaningar och leveranser.
Previous slide
Next slide
lediga tjänster

Rätt kompetens för framtiden

Lediga uppdrag just nu

Hitta din nästa utmaning! Kolla in vilken typ av kompetens vi söker just nu.

Redo att ta ett nytag kring kompetensförsörjning?

Hör av dig så tar vi ett möte!