EdZa

Om Ed:Za

Med vår långa erfarenhet av strategisk kompetensförsörjning insåg vi att det finns saker som kan göras annorlunda. Vi startade Ed:Za för att kunna vara en flexibel partner till företag som behöver hjälp med långsiktig kompetensförsörjning.

Kompetensbrist?

Vi ser fortsatt stora utmaningar inom Teknik och IT vad avser tillgången på rätt personal och rätt kunskap. Och den kommer bestå ett bra tag.

Utmaningar i leveranser?

Som en konsekvens uppstår problem för företagen att realisera sin planer och leveranser men där vi ser en möjlighet att knyta de närmare varandra.

Begränsade resurser?

Många företag behöver bygga underifrån men resurserna finns inte, vi ser att vi kan hitta lösningar som också fokuserar på konkret output.

Därför startade vi Ed:Za

Efter att upplevt och sett att det finns en hel del begränsningar inom ramen för rekrytering bestämde vi oss för att göra något åt saken. Våra tjänster och lösningar adresserar ett antal utmaningar både direkt, genom de strukturer och processer de bygger på och indirekt genom våra konsulter och deras inställning. 

Idag finns en hög efterfrågan inom många områden men en obalans i att hitta rätt kompetens.
Resultatet av detta gör att många organisationer är hårt belastade vilket begränsar möjligheterna att ta in framför allt mer oerfaren kompetens.

Vi upplever att det finns för lite struktur kring kompetensöverföring från erfaren till mindre erfaren.

Dessutom finns det begränsningar i våra statiska arbetssätt och affärsmodeller för att säkerställa långsiktig kompetens.

Christian Zachrison

Jag har sedan början av min karriär arbetat med att i någon form hjälpa företag och organisationer att säkerställa sina långsiktiga utmaningar med att hitta rätt kompetens. Denna erfarenhet har ackumulerats under snart 20 år. Gradvis har mitt fokus allt mer legat på att koppla samman behoven tydligare till kundens affär med fokus på lönsamhet något jag upplever kan förbättras på marknaden som helhet. Mina erfarenheter inkluderar bland annat skapande av större program och initiativ för att snabbt hitta resurser och få de produktiva i kundernas verksamhet.

Efter att i så många år arbetat med dessa frågor så är det uppenbart att man också ser många områden som kan förbättras utifrån erbjudande och affärsmodeller. Med Ed:Za vill jag vara med och skapa en ny typ av bolag som hjälper företag att lösa sina leveranser och samtidigt bygga kompetens för framtiden. En annan drivkraft bakom bolaget är också att ge individer nya möjligheter och en grund för att snabbt skifta kompetens.

christian.zachrison@edzagroup.se
0707-400366

Christian
Robin

Robin Edlund

Jag sysslade från tidig ålder fram till studenten med idrott på hög nivå, först simning och gick sedan över till triathlon. Dessa sporter och den miljön väckte en stark tävlingsinstinkt i mig och fick mig in i försäljningens värld där jag spenderat de senaste snart 20 åren inom en rad olika roller. Jag har jobbat med alltifrån mindre bolag till att vara ansvarig för stora globala koncerner och det är det som är riktigt roligt, när ingen dag är den andra lik.

Efter att i många år jobbat i stora bolag så kände jag nu att det var dags att använda den kunskap och det kontaktnät jag samlat på mig och omsätta det i något eget och något som tänker lite annorlunda.
robin.edlund@edzagroup.se
0736-258282

Kontakta oss